Opettajaopintojen oppimispäiväkirja

Suoritan ammatillisia opettajaopintoja HAMK:ssa verkko-opintoina 2020-2021. Kerään tälle sivulle luultavasti linkkeinä opintoihin kuuluvaa oppimispäiväkirjaa ja mahdollisesti muitakin aiheeseen liittyviä tuotoksia.

Kuka olen?

Kasvokuva Inkasta

Inka Jousea, YTM Tampereen yliopistosta, pääaineena mediakasvatus. Töissä palvelupäällikkönä kirjastossa, intohimoinen uuden oppija ja pian myös opettaja!

Juttujani voi seurata myös LinkedInissä ja Twitterissä.

Oppimispäiväkirjan tekstejä

Opettajaksi verkko-opiskellen – opintojen aloitus – Kerron tunnelmia opiskelusta ensimmäisen viikon jälkeen ja taustaa, miksi hain opettajaopintoihin mukaan.

Intoa ja tuskanhikeä – ensimmäiset viikot opiskelua

Dialogista vuorovaikutusta verkon välityksellä – Oppimisympäristön rakentamisosaamiseen kuuluvan Dialogisuus-teeman yhteenvetoa.

Monikulttuurisuus opetustyössä – Oppimisympäristön rakentamisosaamiseen kuuluvan Monikulttuurisuus-teeman yhteenvetoa.

Koulutuksen verkostot ja opettajan rooli työelämän kehittäjänä – Oppimisympäristön rakentamisosaamiseen kuuluvan Koulutuksen verkostot -teeman yhteenvetoa.

Kohti opetusharjoittelua – Orientaatio opetusharjoitteluun -teeman yhteenvetoa.

Mitä olen oppinut verkko-opetuksen suunnittelusta – tai ainakin mitä luulen oppineeni Opetuksen suunnittelu -teeman jälkeen.

Erityisen hyvää koulutusta – saavutettavuus, esteettömyys ja erityinen tuki – jäsennän oppimaani Erityinen tuki -teemasta ja päädyn pohtimaan opiskelun saavutettavuutta.

Pari sanaa arvioinnista – Arviointi-teeman pureskelua ja pohdintaa, miten arviointi liittyy ihmiskäsitykseen ja ihmiskuvaan.

Ammatillisen opettajan TKI-osaaminen – Reflektoin pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen -moduulin TKI-jaksoa, jossa perehdyin tarkemmin kirjastojen ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön.

”Olet oikealla tiellä” – opettajaksi kasvaminen – Opettajaopintojen lopuksi summaan opettajaksi kasvua ja kaikkea näiden opiskeluiden aikana oppimaani. Mitä jäi käteen?

Opetusharjoitteluni SeAMK:ssa

Palvelumuotoilua kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijoille verkossa – kerron suunnittelemani palvelumuotoilun jakson sisällöstä ja siitä, miksi palvelumuotoilu valikoitui aiheeksi.

Palvelumuotoilun kurssin opettajana AMK:ssa – opit ja onnistumiset – harjoittelujakson jälkeen arvioin onnistumisiani ja kerron, mitä tekisin toisin. Lisäksi muutama opiskelijapalaute kurssista.