Tekijä: Inka

 • Mitä olen oppinut verkko-opetuksen suunnittelusta

  Mitä olen oppinut verkko-opetuksen suunnittelusta

  Tämä on uudelleen julkaistu teksti ammatillisten opettajaopintojeni oppimispäiväkirjasta. Koonti teksteistä löytyy täältä. Opettajaksi opiskeluni verkko-opintoina on edennyt jo yli puolen välin. Aletaan lähestyä jo yhä enemmän käytännön toteutusta ja harjoittelua. Viime aikoina olemme opettajaopinnoissa oppineet opetuksen suunnittelua. Täältä voi käydä lukemassa kaikki opettajaopintojeni oppimispäiväkirjat alusta saakka. Meneillään oleva opiskelumoduuli on nimeltään Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen (18 op) ja se…

 • Minäkö muotoilija? Palvelumuotoilun maisteriopinnot

  Minäkö muotoilija? Palvelumuotoilun maisteriopinnot

  Viime syksynä aloitin opiskelut HAMKissa ammatillisissa opettajaopinnoissa, mutta olen harrastanut samaan aikaan vähän muutakin opiskelua. Kaksien korkeakouluopintojen kanssa tasapainoilu on ollut ajankäytöllisesti välillä hieman haastavaa, mutta poikkeusolot ja etäopetus ovat omalla kohdallani tarjonneet mukavasti joustoa opiskeluun. Seuraavassa kerron, miten palvelumuotoilun maisteriopinnot Lapin yliopistossa ovat lähteneet käyntiin ensimmäisen puolen vuoden aikana. Tuotekehitystyön opiskelusta kohti palvelumuotoilun maisteria Hain mukaan palvelumuotoilun…

 • Monikulttuurisuus opetustyössä

  Tämäkin kirjoitus on osa oppimispäiväkirjaani ammatillisiin opettajaopintoihin, joita suoritan HAMKissa syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Oppimispäiväkirjani merkinnät olen koonnut yhdelle sivulle. Yksi opintoihin kuuluvista moduuleista, Oppimisympäristön rakentamisosaaminen, jatkui Dialogisen vuorovaikutuksen jälkeen Monikulttuurisuus-teemalla, josta kerron seuraavaksi. Kieli- ja kulttuuritietoisuus on tärkeä osa opettajan osaamista, ja siksi pidän hyvänä asiana, että monikulttuurisuutta käsiteltiin opinnoissa kolmen opintopisteen verran. Monikulttuurisuus on myös sellainen aihealue,…

 • Dialogista vuorovaikutusta verkon välityksellä

  Dialogista vuorovaikutusta verkon välityksellä

  Tämä on uudelleen julkaistu teksti ammatillisten opettajaopintojeni oppimispäiväkirjasta. Koonti teksteistä löytyy täältä: Fasilitointi-sivulta. Ensimmäinen pieni osa ammatillisten opettajaopintojen verkko-opiskelua eli Dialoginen vuorovaikutus (3 op) on tänään tulossa päätökseensä. Viimeisenä tehtävänä on kirjoittaa oppimispäiväkirjaan omasta oppimisestaan jakson aikana, joten seuraavassa on opiskelujaksolta saamiani havaintoja ja oppeja dialogisesta vuorovaikutuksesta oppimisympäristön rakentamisessa. (Suoritan siis opettajaopintoja HAMKin kautta verkossa 2020-2021 välisenä aikana ja…

 • Intoa ja tuskanhikeä – ensimmäiset viikot opiskelua

  Tämä on uudelleen julkaistu teksti ammatillisten opettajaopintojeni oppimispäiväkirjasta. Koonti teksteistä löytyy täältä: Fasilitointi-sivulta. Ensimmäiset viikot opiskelua verkkomuotoisissa opettajaopinnoissa ovat nyt takana. Ensimmäisessä kirjoituksessani kerroin opintoihin hakeutumisesta ja yleisesti, mitä verkko-opiskelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa tarkoittaa. Olen koonnut opeopintoihin liittyviä tekstejä omalle sivulleen. Sinne niitä alkaa hiljalleen kerääntymään opiskelujen edetessä, sillä eri kursseilla tehtäviin kuuluu oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Pariin viikkoon on mahtunut…